Câu nói hay nhất của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Loading...

Theo tin trên các báo, tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội), Tổng bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã giải thích lý do k.ỷ l.u.ậ.t ông Chu Hảo.Ông Nguyễn Phú Trọng nói: “Nhân đây báo cáo các bác vì sao x.ử lý k.ỷ l.u.ậ.t ông Chu Hảo. Đây có phải tham nhũng đâu. Tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi con người biến m.ì.nh th.à.n.h người khác lúc nào không biết, nó lái con đường của chúng ta đi vô cùng phức tạp”; “Nói trái Điều lệ, nói trái Cương lĩnh, thế ông có còn đảng viên nữa không? Vừa rồi phải khai trừ khỏi Đảng một vài trường hợp.

Lúc đ.ầ.u cũng kêu thế nọ thế kia, giờ có kêu gì được nữa không? Bất cứ ai nếu có suy thoái chúng ta phải gia’o dục chứ, phải uốn nắn chứ, k.ỷ l.u.ậ.t một vài người để cứu muôn người cơ mà, để người khác đừng phạm vào nữa”.Và đặc biệt, ông khẳng định: “Suy thoái về mặt chính trị còn n.g.uy h.i.ể.m hơn cả kinh tế”.

Tôi từng lo ngại thấy trên diễn đàn quốc hội, các ông bà đại biểu chỉ thảo luận sôi n.ổi chuyện mất tiền, chuyện c.ư.ớ.p của, giết người mà hầu như không bàn đến chuyện “giết chế độ”, cái đẻ ra chính quốc hội để có chỗ cho họ “thể hiện quyền lực”. Chưa khi nào tôi thấy trên nghị trường người ta phê pha’n những ke’ chô’ng pha’ chế độ hàng đ.ầ.u như Nguyên Ngọc, Tương Lai, Chu Hảo, Quang A, v.v… ?

Rõ ràng chuyện nhà nước mất tiền do tham nhũng làm nhà nước nghèo hơn là việc xấu nhưng không thể xấu hơn chuyện mất chế độ; chuyện giết một người hoặc mấy m.ạ.n.g người rõ ràng là việc ác nhưng không thể ác bằng việt giết chế độ.

Vì việc mất chế độ và thay bằng một chế độ khác không phải như bọn nhân sĩ hoang tưởng, hoặc bọn trí thức lưu manh trở cờ nghĩ ra là sẽ biến nước ta th.à.n.h Mỹ, th.à.n.h Tây Âu, Bắc Âu, mà với thực trạng nước ta, về trình độ mọi mặt và hiện có quá nhiều tư tưởng đối kha’ng, hận thù nhau, thì sẽ lại là nội chiê’n, sẽ lại là các nước lớn can thiệp như nhiều lần đã xảy ra trong lịch sử. Lúc đó ma’u dân Việt sẽ lại đổ th.à.n.h sông, th.à.n.h biển!

Vì suy nghĩ như vậy mà từ rất lâu tôi đã viết nhiều về những nhân vật có tư tưởng “giết chế độ” như Hoàng Minh Chính, Nguyên Ngọc, Huệ Chi, Tương Lai, Quang A, v.v… và người mà ông Nguyễn Phú Trọng mới nói với cử chi chính là Chu Hảo!

Sự thoái hoá tư tưởng khi cả hệ giá trị thuộc khoa học xã hội bị lộn ngược, từ chính trị tư tưởng, lịch sử, cho đến văn hoá xã hội. Tiếc là nó lại đang diễn ra chính trong xã hội Việt Nam, như chuyện xuất bản cuốn sách về Gạc Ma, chuyện xuất bản bộ sách lịch sử.

Lúc đó ke’ xấu, ke’ lưu manh, ke’ ác sẽ th.à.n.h người tốt, chúng sẽ được xã hội lựa chọn để nă’m quyền. Đó chính là lúc ở Liên Xô, người ta đã bầu chọn từ Khơrutsop đến Goocbachov nă’m giữ vị trí lãnh đạo cao nhất, và chính họ đã đập vỡ Liên Xô mà sau nhiều năm, các mảnh vỡ vẫn chưa tìm lại được vị trí siêu cường như xưa.

Nhưng người ta giỏi hơn, mạnh hơn, có khốn nạn một chút nhưng nước ngoài không can thiệp được, còn Việt Nam thì sẽ hoàn toàn ngược lại.

Tôi thấy một nhà lãnh đạo, một nguyên thủ quốc gia cũng cần phải như một bác sĩ giỏi phải chẩn bệnh đúng, phải thấy được cái gì là n.g.uy h.i.ể.m nhất cho sự ổn định và pha’t triển của đất nước.

Ông Nguyễn Phú Trọng từng nói ra những câu rất hay. Chính ông là người nói ra bốn chữ “nguy cơ tồn vong” của thể chế, ông cũng nói trong đảng viên cũng có phân hoá người giầu người nghèo. Nhưng đến câu “Suy thoái về mặt chính trị còn n.g.uy h.i.ể.m hơn cả kinh tế” tôi thấy mới chính là câu hay nhất của ông từ trước tới nay.

(Nhà văn Đông La)

Loading...